Μάθετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος - Εδώ

Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό ξεπέρασαν το γ' 3μηνο τους δημοσίους υπαλλήλους!

16.000 περισσότεροι ήταν οι εργαζόμενοι σε ελληνικές επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης κατά το γ’ 3μηνο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο 3μηνο του 2015.

Σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι στον κλάδο καταλύματος και εστίασης ανήλθαν σε 381.000 έναντι 365.000 το γ΄ 3μηνο του 2015. Για πρώτη φορά, σύμφωνα με το Sete Intelligence, η άμεση απασχόληση στον τουρισμό ξεπέρασε το 10% του συνόλου (για την ακρίβεια 10,2%), ξεπερνώντας ποσοστιαία τον αριθμό υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα! Συνολικά, άμεσα και έμμεσα, υπολογίζεται ότι τα καταλύματα και η εστίαση απασχόλησαν γύρω στους 800.000 εργαζομένους, με ετκίμηση ότι το 2021 ο αριθμός αυτός θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο.

Η μεγαλύτερη αναλογία ενηλίκων άνω των 15 ετών που απασχολήθηκε κατά το γ’ 3μηνο του 2016 στο συγκεκριμένο κλάδο, σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων, καταγράφηκε στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων (29,8%), Νοτίου Αιγαίου (27,5%) και Κρήτης (18,5).

Στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.736.715 άτομα, αυξημένα κατά 1,8% σε σχέση με το γ' 3μηνο του 2015, και των ανέργων σε 1.092.589 άτομα (22,6%), μειωμένος κατά 5,9% σε σχέση με πέρυσι.

Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην τριμηνιαία έρευνα Εργατικού Δυναμικού και, σε αντίθεση με τα μηνιαία αποτελέσματα της έρευνας, δεν είναι εποχικά διορθωμένες.Δείτε τους πίνακες...

1236

ΠΗΓΗ: www.tornosnews.gr