Μάθετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος - Εδώ

  • Κατηγορία: Νέα

Αυτοί είναι οι δικαιούχοι των ενισχύσεων Τουριστικών ΜΜΕ ( ΛΙΣΤΑ )

Ανακοινώθηκε από την Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και ο Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη, όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Περισσότερα