Μάθετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος - Εδώ

Ανάθεση μελέτης από το ΞΕΕ για την οικονομία διαμοιρασμού και την φορολογία των ξενοδοχείων

Την υλοποίηση της απόφασης 40/31-3-2017 του Δ.Σ. για την ανάθεση του έργου «Εκπόνηση μελέτης για την φοροδοτική ικανότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και η δυνατότητα αξιοποίησης της οικονομίας διαμοιρασμού για τη φορολογική εξομάλυνση του κλάδου.» στην εταιρεία «GRANT THORNTON Α.Ε.», αντί του συνολικού ποσού των 18.500,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Παράλληλα, το ΞΕΕ ανέθεσε το έργο, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του, «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης για το σύνολο του λογισμικού και των εφαρμογών του Έργου:

«Πλατφόρμα ηλεκτρονικών κρατήσεων, οργάνωσης ταξιδίων και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Συνεργιών στον Τομέα του Τουρισμού» στην ένωση εταιρειών «GREEK GEEKS A.E – ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ.» αντί του συνολικού ποσού των 64.450,00 € πλέον Φ.Π.Α.

ΠΗΓΗWWW.MONEY-TOURISM.GR